LEÁNYVÁLLALATOK ÉS FIÓKTELEPEK TRANSZFERÁRAZÁSA

A nemzetközi vállalatcsoportok előszeretettel alapítottak és alapítanak vállalkozást Magyarországon. Leggyakrabban egy-egy családi vállalkozás, amely gyökereit tekintve 30-60 évre tekint vissza, talál megbízható partnerekre országunkban. E családi vállalkozások jellemzően valamely nyugat-európai országból indultak, de nem ritka a dél-európai, az észak-európai, vagy éppen az amerikai, vagy Távol-Keleti indulás, ahonnan az adott családi vállalkozás elismerésre méltó nemzetközi cégcsoporttá nőtte ki magát. E cégcsoport általában jelentős munkaerőt foglalkoztató, magas technológiai színvonalat képviselő innovatív vállalkozások együttese.

Hármas kötelezettség

A hazai vállalkozások között számos ilyen cég található és folyamatosan számos ilyen cég alakul. A nemzetközi kiterjedtséggel bíró külföldi vállalkozások leányvállalataikat Magyarország valamely településén hozva létre a magyar adózás alanyaivá válnak. A leányvállalatok mellett fontos megjegyezni a fióktelepeket is, amelyet a külföldi vállalkozás Magyarországon működtet, a magyar adó alanyai, azonban tulajdonjogilag nem válik el a külföldi társaságtól, annak kihelyezett részlege, de mint a magyar adózás alanya, a hazai jogszabályokat esetükben is alkalmazni kell.

Transzferárazás terén minden leányvállalat – amelynek többségi tulajdonosa, azaz döntő befolyással bíró társasága van kapcsolt vállalkozásnak tekintendő.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy az ilyen fent említett cégcsoportokban jellemzően 50 fő feletti a munkavállalói létszám, akkor bizton állíthatjuk, hogy vonatkozik a magyar társaságra – és a külföldi cégre is, de az a külföldi adóhatóságnak köteles beszámolni – a transzferárazás hármas kötelezettsége.
Fontos látni, hogy a jogszabályok alapján a fióktelep és maga a vállalkozás adójogilag nem egyező, önálló adóalanyok, de kapcsolt vállalkozásnak minősülnek, ebben az esetben itt is bizton állíthatjuk, hogy vonatkozik a magyar fióktelepre – és a külföldi cégre is, de az a külföldi adóhatóságnak köteles beszámolni – a transzferárazás hármas kötelezettsége.

Mi is a transzferárazás hármas kötelezettsége?

1.    Bejelentési kötelezettség
2.    Adóalap korrekciós kötelezettség
3.    Transzferár nyilvántartási kötelezettség

Társaságunk a kapcsoltság felmérésében, az adóalap meghatározásában, a transzferár nyilvántartásában tud segítségükre lenni.