Notice: Undefined index: action in /home/altami03/www.transzferaudit.hu/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 2
Magyar társaságok és a transzferárazás - Altamix transzferár szakértő

MAGYAR CÉGCSOPORTOK ÉS A TRANSZFERÁRAZÁS

A transzferárazás alapvetően az egyes országok adóalapjának védelmében kíván szabályokat fenntartani és érvényesíteni, hogy a vagyonelemek átcsoportosítása ne járhasson a társasági adó átcsoportosításával az egyes országok adóalapjának védelme érdekében. Igaz ez határon átnyúló ügyletek esetén. De mi a helyzet a magyarországi cégcsoportok, vállalatok együttese esetén?

Hazai jogszabályok

A hazai társasági adó jogszabályok követik a nemzetközi jogi szabályozás elveit a transzferárazás terén, sőt a nemzetközi szabályozást beépítették a hazai jogszabályba, mint olyan előírások, melyek bíróság előtt érvényesíthetőek.

A hazai transzferár szabályok magyar cégcsoport esetén is megfogalmazzák azt az elvárást, hogy az adott költség annál a társaságnál merüljön fel, amelynél a vonatkozó árbevétel realizálódik, illetőleg az adott költségekhez tartozó  árbevétel ne más társaságot gyarapítson. Azonban hazai viszonylatban is igaz az a nézet, amely a nemzetközi vállalatcsoportokra is igaz, hogy magyar vállalkozás kapcsolt vállalkozásának jövedelmet átcsoportosíthat, csak annak adóját nem szabad átcsoportosítania, azt az illetékes vállalkozásban kell megfizetnie és ezt adóalap korrekcióval kell a társasági adóbevallásban érvényesítenie.

Kapcsolt vállalkozások

 1. Fontos a körültekintő kapcsolati háló feltárás, azaz meg kell vizsgálni, hogy egy vállalkozásnak van-e kapcsolt vállalkozása azért, mert
  ◦    többségi tulajdonos egy cég, vagy egy magánszemély egy társaságban
  ◦    döntő befolyás megvalósul-e függetlenül a tulajdonosi arányoktól
  ◦    közvetlen hozzátartozóként a szavazati jogok összeadódása folytán megvalósul-e a döntő befolyás
  ◦    a társaság ügyvezetője ügyvezető-e más társaságban is, e két társaság áll-e szerződéses kapcsolatban egymással, mert így ez a két vállalkozás is kapcsoltnak minősül.
 2. Ha a kapcsolati hálót feltárta a társaság, azaz megvizsgálta neki van-e kapcsolt vállalkozása egy, vagy több, akkor azt kell megvizsgálnia, hogy kerültek-e szerződéses kapcsolatba a társaságok. Ha igen, akkor belép az adóalap korrekciós kötelezettség,
 3. Ha a kapcsolt vállalkozással létesült szerződéses kapcsolat, akkor azt kell megvizsgálni a transzferár nyilvántartás készítése szempontjából, hogy adóévben teljesítés is történt-e az adott szerződésre vonatkozóan. Ha igen, akkor transzferár nyilvántartás készítésére kötelezetté válik a társaság, kivéve, ha kisvállalkozásnak minősül, vagy ha közhasznú nonprofit társaságról van szó.

Transzferár nyilvántartás

Gyakorta felmerül hazai cégcsoportok esetében a kérdés, hogy ha 50 mFt alatti volt a szerződés teljesítése adóévben, például 3 mFt értékben számítógép értékesítés történt egyik kapcsolt féltől a másik kapcsolt fél felé, akkor kötelezettek-e a kapcsolt felek transzferár nyilvántartás készítésére, ha egyébként nem felelnek meg a nyilvántartás készítés alóli mentesítés feltételeinek.

Azon vállalkozásnak, amely nem mentesül a transzferár nyilvántartási kötelezettség alól, kötelező nyilvántartást készíteni éppúgy, mint kapcsolt másik társaságának is. Önállóan készíti nyilvántartását mindkét – vagy több – vállalkozás, hiszen önálló adóalanyok és saját társasági adóalapjukat kell védeniük, vagy éppen ha szükséges korrigálniuk, illetve saját nyilvántartásukban alátámasztaniuk a szokásos piaci ár képzését, illetve az annak való megfelelést.

A transzferár ellenőrzések fókuszában a transzferárak megképzése, az annak való megfelelés vizsgálata áll. Az adóhatóság minden esetben maga is meghatározza a szokásos piaci tartományt és annak kvartilis értékeit, de jellemzően a társaság nyilvántartásában szereplő, ettől eltérő, de jól megalapozott elemzést, szokásos piaci ár kimutatást elfogad a saját számításai helyett. Ez jelenti azt, hogy a bizonyítási teher átszáll az adóhatóságra a transzferár nyilvántartás elkészítésével. Neki kell bizonyítania, hogy adózó érvelése nem megfelelő. Amely társaság nem készít nyilvántartást, ott az adóhatóság végzi el a számítást és nagyon gyakran ez adóhiány megállapításával fejeződik be.

Az Altamix Kft. szakértői csapatával átveszi a vállalkozástól a transzferár nyilvántartás elkészítésének gondját, szükség esetén a korábbi évek nyilvántartásait felülvizsgálja, aktualizálja a jelenleg ismert adóhatósági elvárásoknak megfelelően.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/altami03/www.transzferaudit.hu/wp-includes/functions.php on line 4759

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/altami03/www.transzferaudit.hu/wp-content/plugins/complianz-gdpr/class-cookie-blocker.php on line 90