ÖNKORMÁNYZATI CÉGEK TRANSZFERÁRAZÁSA

Gazdasági társaságok

Az Önkormányzatok feladataik ellátása érdekében gazdasági társaságokat hoztak létre.

Az önkormányzati gazdasági társaságok gyakorta
•    nyereségalapon működő vállalkozások
•    nonprofit, felosztható profit nélküli társaságok, vagy
•    közhasznú nonprofit társaságok, amelyek elnyerték a közhasznú címet.

Fentiek közül valamennyi kapcsolt vállalkozása az Önkormányzatnak, ha benne az Önkormányzat döntő befolyással bír. A döntő befolyás megvalósul, ha többségi tulajdona van az Önkormányzatnak és a társasági szerződésben a szavazatok nem térnek el a tulajdoni arányoktól.

Tulajdoni arányok – szavazati arányok

Eltérés esetén a szavazati arányok a meghatározóak a döntő befolyás megállapításánál.
•    Transzferárazás szempontjából az Önkormányzat és döntő befolyása alatt álló vállalkozása kapcsoltnak minősül és ha egymás között szerződéses kapcsolat is fenn áll, akkor bejelentési kötelezettsége lép fel,
•    ha nem piaci áron szerződik az Önkormányzat saját döntő befolyása alatt álló cégével és emiatt kevesebb társasági adót fizetett a társaság, akkor adóalapját a társaság köteles megnövelni és a különbözet után az adót érvényesíteni,
•    sőt az Önkormányzati döntő tulajdonú társaságnak kötelező transzferár nyilvántartást készítenie az Önkormányzat és a vállalkozás közötti szerződésre vonatkozó ügyletről, ő nem mentesülhet kisvállalkozói címen. Mentesülés a nyilvántartás készítése alól csak abban az esetben lehetséges, ha az Önkormányzat 5 ezer kevesebb lélekszámú, vagy 10 m euronál kisebb költségvetésű település vállalkozásáról van szó.
Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az önkormányzati döntő befolyással bíró cégeknek nem csak az önkormányzattal, de az Önkormányzat döntő befolyás alatti további cégeivel is kapcsolt vállalkozói viszonya lép fel és a transzferárazás hármas kötelezettsége e tekintetben is fellép.

Mi is a transzferárazás hármas kötelezettsége?

1.    Bejelentési kötelezettség
2.    Adóalap korrekciós kötelezettség
3.    Transzferár nyilvántartási kötelezettség

Társaságunk a kapcsoltság felmérésében, az adóalap meghatározásában, a transzferár nyilvántartásában tud segítségükre lenni.