Altamix

A TRANSZFERÁR SZAKÉRTŐ

Több mint 10 éve foglalkozunk vállalkozások, cégcsoportok egymás közti árazásával, a piaci ár megállapításával és immateriális javak átadási árazásával. Adószakértő kollégák alkotják transzferaudit csapatunkat. Követjük a legfrisebb nemzetközi és hazai trendeket, szabályváltozásokat, és elsők között alkalmazzuk őket.

Vonatkozik Önre a transzferár nyilvántartás? 20 perces konzultációban segítünk tisztázni és válaszolunk a kérdéseire
Adja meg nevét, email címét, valamit a kérdését, problémáját röviden.

6 + 1 =

Altamix

A TRANSZFERÁR SZAKÉRTŐ

Több mint 10 éve foglalkozunk vállalkozások, cégcsoportok egymás közti árazásával, a piaci ár megállapításával és immateriális javak átadási árazásával. Adószakértő kollégák alkotják transzferaudit csapatunkat. Követjük a legfrisebb nemzetközi és hazai trendeket, szabályváltozásokat, és elsők között alkalmazzuk őket.

Vonatkozik Önre a transzferár nyilvántartás? 20 perces konzultációban segítünk tisztázni és válaszolunk a kérdéseire
Adja meg nevét, email címét, valamit a kérdését, problémáját röviden.

3 + 1 =

MAGYAR TÁRSASÁGOK ÉS A TRANSZFERÁRAZÁS

A transzferárazás a határon átnyúló ügyletek esetén az egyes országok adóalapjának védelmében hozza meg a szabályait. Mi a helyzet a magyarországi cégcsoportok esetén?

cégcsoportok szerkezetének optimalizálása

A cégcsoport szerkezetének illeszkednie kell a vállalat stratégiájához, és ki kell szolgálnia egy esetleges külföldi terjeszkedés terveit. Miért fontos ez? 

leányvállalatok és fióktelepek transzferárazása

A külföldi vállalkozások leányvállalataikat Magyarország valamely településén hozva létre a magyar társasági adó alanyaivá válnak és így felmerülnek a transzferárral kapcsolatos kötelezettségeik.

cégérték növelés védjegy, know-how-n keresztül

Hogyan növelhető a cégérték levédetett védjegy, szabadalom, know-how által? Miért fontos a vállalkozás könyveibe való felértékelés után szerepelteti a szellemi termékeket?

önkormányzati társaságok transzferárazása

Az önkormányzati döntő befolyással bíró cégeknek nem csak az önkormányzattal, de az Önkormányzat döntő befolyás alatti további cégeivel is kapcsolt vállalkozói viszonya lép fel. Mit is jelent ez?

GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI MONITORING

Ügyfeleink mellett állunk, és támogatást nyújtunk gazdasági céljaik megvalósításában. Üzleti tervezés és gazdasági-pénzügyi monitoring, valamit gazdasági elemzések, és adóoptimalizálás.

Kritikus pontok a transzferárazásban

Magyar cégcsoportok transzferárazása

 • Fennáll-e a többségi befolyás, azaz több, mint 50% szavazat közvetlenül, vagy a társtulajdonosoktól megkapott szavazatokkal?
 • Férj, feleség, szülő, testvér kapcsolttá teszi-e a céget azáltal, hogy a szavazataik összeszámítódnak?
 • Van-e olyan egy magánszemély aki azáltal, hogy több cégben ügyvezető, kapcsolttá teszi a cégeket?
 • Áll-e fennt szerződéses kapcsolat a kapcsolt vállalkozással? (bejelentési kötelezettség 500 mFt terhe mellett)
 • Ha a szokásos piaci ártól eltér az ár, akkor adóalap növelés kötelező lehet adóhiány, bírság, pótlék terhe mellett.
 • A cégcsoportszintű létszám meghaladja-e az 50 főt? (ha igen, akkor valószínű, hogy transzferár nyilvántartás készítendő)

Külföldi cégcsoport magyar leányvállalatának, fióktelepének transzferárazása

 • Külföldi anyavállalat, vagy magyar cég, ha külföldi leányvállalata van, és ha az 50 főt eléri a cégcsoportban foglalkoztatottak száma, vagy a 10M€-t eléri a forgalma/mérlegfőösszege, készít transzferár nyilvántartást?
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és magyar vállalkozás, amelynek külföldi fióktelepe van, készít transzferár nyilvántartást?
 • Készít-e a cégcsoport közös Fődokumentumot, amelyben többek között a cégcsoport stratégiáját, tevékenység-, kockázat- és értékláncát, adófizetését  ismerteti? Ha nem készül közös Fődokumentum, akkor a magyar vállalkozásnak kötelezettsége keletkezik
 • Ha a szokásos piaci ártól eltér az ár, akkor adóalap növelés kötelező lehet adóhiány, bírság, pótlék terhe mellett.
 • Ha 750 millió eurót meghaladja a cégcsoport együttes bevétele, akkor 20 milliós bírság terhe mellett CbC bejelentési kötelezettséget kell teljesíteni.

Töltse le ingyenes ellenőrzőlistánkat, és tudja meg, hogy Önnek kell-e transzferár nyilvántartás készítenie?

Cégvezetők figyelem!
20+1 kérdés vállalkozásvezetőknek, könyvelőknek, könyvvizsgálóknak ami megmutatja, kinek kell készíteni TRANSZFERÁR NYILVÁNTARTÁST. Gyors segítség, ingyenes tesztünkkel. Mérje fel, hogy van-e adókockázata a transzferár miatt.
Ingyenes ellenőrzőlistánkat azonnal letöltheti, mindössze az email címét, nevét kell hozzá megadnia.

Aktuális cikkek: FIGYELEM!!! 20 milliós bírság jöhet, ha ezekre nem figyelünk!!

Két fontos, hatályban lévő jogszabályra szeretnénk felhívni a figyelmet. Mindkettő a nemzetközi szabályozásnak megfelelő, azzal teljesen azonos alapokon áll, ugyanazon szakmai elvárásokat támasztja a nemzetközi cégcsoportok valamennyi tagjára vonatkozóan…

Mi is az a transzferárazás?

Cégcsoportok egymásközötti szerződéseiben alkalmazott árakat kell nagyító alá venni, hogy megfelel-e a szokásos piaci árnak, vagy ha nem, szükséges-e társasági adóalapot módosítani?

“Jövedelmet szabad átcsoportosítani, csak az adót kell jól megfizetni.”

 a 6 legfontosabb kérdés és rájuk adott válaszok az transzferár kérédésében:

 

SZÜKSÉGES-E TRANSZFERÁR SZAKÉRTŐHÖZ FORDULNI, VAGY A CÉG MAGA IS EL TUDJA VÉGEZNI A MUNKÁT?

Egy megbízott transzferár szakértő csökkentheti a társaság adókockázatát, tekinve, hogy a transzferárazás összetett, és speciális terület, ahol a konkrét jogszabályi ismereteken túl szükség van a gyakorlati tapasztalatokra. Gyakran kapunk olyan megbízásokat, ahol egyedi területről van szó, vagy speciális kérdések merülnek fel. Ügyfeleinknek  (cégek, könyvelők, önkormányzatok) biztonságot ad, hogy ezekben az esetekben mind a joggyakorlatot, mind pedig a törvény értelmezését egyértelműsíteni tudjuk. Ez az egyik oka, hogy a munkánk során az ügyféllel való konzultációknak miért van nagyon fontos szerepe.

 

MI A HATÁRIDEJE A TRANSZFERÁR NYILVÁNTARTÁSNAK?

A transzferár nyilvántartás határideje a társasági adóbevallás beadásának napja. A transzferár nyilvántartást minden egyes adóévről a cégcsoport minden egyes tagjának el kell készítenie erre a határidőre. Fontos, hogy a transzferár nyilvántartás elkészítése MEGELŐZI a társasági adóbevallás elkészítését, hiszen a transzferár nyilvántartás alapozza meg a TAO bevallás adóalap növelő, vagy csökkentő tételeit a szokásos piaci ár szempontjából. A társasági adó mértéke tehát a transzferár nyilvántartástól is függ. A transzferár nyilvántartásnak a beszámolót elfogadó taggyűlés előtt már rendelkezésre kell állnia. Az időben elkészülő transzferár dokumentáció alapozza meg a szokásos piaci árnak való megfelelés alátámasztását az adóhatóság felé.

Az adóhatósági ellenőrzés kockázata a TAO bevallás napját követő naptól, de legkésőbb a TAO bevallás kötelező határnapját követő naptól áll fenn. 

 

   

HOGYAN LEHET MEGÁLLAPÍTANI AZ IPARÁGBAN JELLEMZŐ, SZOKÁSOS PIACI ÁRAT, ÁRTARTOMÁNYT?

Az iparágban jellemző szokásos piaci árat tipikusan, az úgynevezett nettó jövedelmezőségi vizsgálattal lehet megállapítani. A nettó jövedelmezőség vizsgálata során TNMM módszerrel, adatbázis szűréssel kell kimutatni az adott az iparági mintára jellemző interkvartilis tartományt. Ennek alapján határozható meg az iparágra jellemző jövedelmezőségi szint, majd ezzel kerül összehasonlításra az adott vállalkozás jövedelmezősége. Kiemelten fontos a vizsgált időszakok megfelelő alkalmazás. Ennek megfelelően alakul ki az alkalmazott ár szokásos piaci árnak való megfelelés alátámasztása. 

 

    

MIÉRT A NETTÓ JÖVEDELMEZŐSÉGI VIZSGÁLAT A NAV ELLENŐRZÉS EGYIK KRITIKUS PONTJA?

A nettó jövedelmezőségi vizsgálat ezért az adóhatósági ellenőrzés egyik kritikus pontja átalában. a nettó jövedelmezőségi vizsgálat a transzferár nyilvántartás egyik kiemelt kérdésköre, amely alapvetően befolyásolja az adóhatósági megfelelést, és az adóhatósági ellenőrzés egyik kritikus pontja is. Ezért a szokásos piaci ártartomány megfelelő meghatározása a transzferár nyilvántartás kulcskérdése, ezért javasolt azt szakértővel elkészíttetni.

 

   

MIÉRT OKOZ PROBLÉMÁT A CSALÁDTAGOK, ROKONOK JELENLÉTE, TÖBB CÉGBELI ÜGYVEZETÉSE A CÉGNEK?

Az adóhatósági bírságok jó része a nem megfelelően feltárt kapcsolati háló miatt történnek, ugyanis családtagok, rokonok jelenléte a cégcsoportban kapcsolt vállalkozássá tehetik a céget. Ugyanis a közvetlen hozzátartozók szavazatai összeadandók. Így fordulhat elő, hogy a férj-feleség-szülő-gyerek-testvér közös tulajdoni háttere megalapozhat egy összetett céghálót. A kapcsolati háló azáltal is bővülhet, ha az ügyvezető több cégnek is ügyvezetője, amely esetben nem számít a rokoni kapcsolat. A kapcsolati háló hazai és külföldi  feltárása érdekében érdemes szakértő segítségét igénybe venni.

 

 

MILYEN KOMOLY SZANKCIÓKAT VONHAT MAGA UTÁN A TRANSZFERÁR SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSA?

Be nem jelentett kapcsolt cégek:  100eFt bírság be nem jelentett cégenként
CBC bejelentés elmaradása arról, hogy ki lesz az adatszolgáltató: 20MFt bírság
Transzferár nyilvántartás hiánya: ügyletenként 2MFt, ami az ügyletek számától függően 30-40MFt-ot is elérhet. 
A rosszul megállapított szokásos piaci ár, illetve az annak való meg NEM felelés adóhiány, késedelmi pótlék, és bírság következménnyel jár.
A transzerár feladatok kézbentartása és határidőre történő teljesítése mentesítheti cégét a fent felsorolt bírságok alól. 

 

 

Könyvajánló

A transzferárról könnyedén

Rendelje meg Berényi Mariann Transzferárról könnyedén című szakkönyvét, ami az első átfogó könyv a transzferárazás magyarországi gyakorlatáról! A szakkönyvben érhető nyelven, a gyakorlatban ténylegesen felmerült kérdésekkel, példákkal szemléltetve ismerkedhetnek meg a téma iránt érdeklődők a transzferárazással. Cégvezetőknek, gazdasági szakembereknek, könyvelőknek, könyvvizsgálóknak egyaránt ajánljuk!

Vonatkozik Önre a transzferár nyilvántartás? 20 perces konzultációban segítünk tisztázni és válaszolunk a kérdéseire

Adja meg nevét, email címét, valamit a kérdését, problémáját röviden.

3 + 7 =

Ügyfeleink véleménye

Berényi Mariann transzferár-auditor magas szintű szakértelemmel, átlátóképességgel bizonyította be az ügyfél számára, hogy a transzferár szabályozás nem csupán azért fontos egy gazdálkodó számára, hogy elkerülje a bírságot, hanem azért, hogy az még jobban megismerhesse a saját működési környezetét és a gazdálkodásában rejlő lehetőségeket, korlátokat.

dr. Sallai Csilla
STALLUM Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Berényi Mariann transzferauditor nemcsak vállalkozásoknak nyújt segítséget a hazai törvényi háttér feltérképezéséhez, de nekünk adótanácsadóknak, könyvelőknek is, akik nap mint nap a változó jogszabályok erdejében keresgélünk , ad egyértelmű iránymutatást a téma specialistájaként.

Szommer Timea
Szommer Könyvelőiroda Kft.

Hiánypótló a szolgáltatás, amit az Altamix tesz egy olyan piacon, ahol számos multinacionális es külföldi anyavállalattal rendelkező cég jelen van. Többségük nem is sejti, hogy az Adóhatóság árgus szemekkel figyeli a kapcsolt vállalkozások közötti nem megfelelő árazás gyanúját. Berényi Mariann szaktekintély. Az elmúlt években számos konferencián, képzésen és szemináriumon oktatta, hogy hogyan lehet preventíven elkerülni a feleslegesen kifizetendő büntetéseket. Ajánlom minden olyan vállalkozás vezetőjének és képviselőjének az együttműködést vele, aki szeretné, hogy ilyen irányú pénzügyei maradéktalanul biztos kezekben legyenek.

Friedmann Tamás
Friedmann & Friedmann Kft.

Az Altamix Kft. (Berényi Mariann) az OPTEN Kft. transzferár moduljának szakmai támogatója. Mariann szakmai tudása és tapasztalata hozzájárult ahhoz, hogy egy hatékony eszközt adjunk az ügyfeleinknek a transzferár dokumentációk készítéséhez. A megrendelőink részéről érkező adózással kapcsolatos kérdésekre Mariann mindig gyorsan és proaktívan reagál. Ez megerősíti ügyfeleinket abban, hogy üzleti döntéseikhez az OPTEN Kft. adatbázisait használják.

Sáska Tamás
Opten Kft.

Üzenetküldés

Nyilvántartásba vételi szám: 01-09-962237
Nyitvatartás:
H-P: 8:00-16:00-ig
Cím: Budapest, 1137 Szent István körút 28.
Telefonszám: +36-20-779-7944
E-mail: altamix@altamix.hu