Elévülési időig kell rendelkezni transzferár nyilvántartással cégcsoportoknak, kapcsolt vállalkozásoknak!

Szerző: | ápr 28, 2020 | Transzferár nyilvántartás | 0 hozzászólás

A kapcsolt vállalkozásokkal bíró, transzferár nyilvántartás készítésére kötelezett társaságok adóellenőrzése során mely évek transzferár nyilvántartásait kérheti el az adóhatóság? Melyik a legfrissebb év, amelyet elkérhet?

Transzferár nyilvántartással az arra kötelezett – nyilvántartás készítése alól nem mentesülő, például nem kisvállalkozás, kapcsolt vállalkozásaival szerződéses kapcsolatban álló, értékesítés, vagy szolgáltatás terén adóévben teljesítést nyújtó  – társaságoknak több évre visszamenőleg rendelkezniük kell. Egy adóellenőrzés során a „fiókból kell előhúzni” a korábban, határidőre elkészített transzferár nyilvántartásait és átadni azt ellenőrzésre.  

Fontos szabály, hogy ameddig a TAO -t vizsgálhatja  az adóhatóság, addig a transzferár nyilvántartás meglétét, annak adott évi szabályoknak való megfelelőségét is vizsgálhatják. Ez pedig a társasági adó ellenőrzéséhez való elévülési idő. Jelen állás szerint – december 31-ig – a 2014. év transzferár nyilvántartása, amellyel rendelkeznie kell a kapcsolt vállalkozással bíró, arra kötelezett társaságnak.  A legfrissebben ellenőrizhető év jelen állás szerint a 2018-as adóév, vagy a 2019-es adóév?  Sok vállalkozásnál még csak a 2018-as adóévi dokumentáció kerülhet revízió alá, de abban a pillanatban, hogy a 2019-es adóévről szóló TAO bevallás beérkezik az adóhatósághoz, már azonnal ellenőrizhetővé válik a 2019-es adóév kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos összes eseménye.      

A  transzferár nyilvántartások évről évre egymásra épülnek. Az ügyleteket szerződéskötés utáni első teljesítéskor kell a nyilvántartásba felvenni. Fontos, hogy a kapcsolt vállalkozást a szerződéskötést követő 15 napon belül, függetlenül, hogy történt-e teljesítés, be kell jelenteni a NAV-hoz. A nyilvántartásban évről évre felül kell vizsgálni az adott ügylet tekintetében releváns szokásos piaci árat és az alkalmazott ár ahhoz való viszonyát. Igy kihagyni évet, a korábbit nem elkészíteni nem jó megoldás, nem beszélve arról, hogy adóellenőrzés során egy -egy érzékeny téma kapcsán gyakori, hogy a korábbi év nyilvántartását is bekérik. Ráadásul utólag elkészíteni nem is lehetséges, mert az internetes adatbáziskutatás, összehasonlító adatok feltárása, az információforrás időponttal történő előírásnak megfelelő megjelölése jelzi az adóhatóság felé, ha utólag, nem határidőben, nem az adott TAO bevallás beadásáig készült a transzferár nyilvántartás. Ez okot adhat komoly bírság kirovására, hiszen írásban alátámasztott, hogy határidőre nem készült el az anyag, láthatóvá válik, hogy határidőn túli internetes dokumentumok képezik a nyilvántartás elemzési részét, a szokásos piaci ár megállapításának adott évi aktualitása sérül.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bírságmentes szép napot kívánva!

 

 Berényi Mariann, transzferauditor                        A felhő alapú transzferár szolgáltató

altamix@altamix.hu

blogkep