Kinek a felelőssége a transzferár nyilvántartás elkészíttetése?

Szerző: | jún 5, 2018 | Transzferár nyilvántartás | 0 hozzászólás

A gazdasági társaság ügyvezetője felel a társaság számviteli és adózási rendjének betartásáért, betartatásáért. Ennek keretein belül az ő felelőssége kötelezettség esetén a transzferár nyilvántartás elkészíttetése.

Minden gazdasági társaságnak kötelező a társasági adóbevallás benyújtásáig elkészítenie transzferár nyilvántartását, kivéve azon gazdasági társaságot, amely kisvállalkozásnak minősül, a közhasznú-nonprofit társaságot és az állami többségi befolyás alatt működő társaságot. A transzferár nyilvántartásában adózó köteles bizonyítani, hogy adóévben, kapcsolt vállalkozásaival kötött szerződéseiben alkalmazott árak megfelelnek a szokásos piaci árnak, ebből következőleg a társasági adóbevallásban adóalapját nem kellett megnövelnie. Abban az esetben, ha az alkalmazott ár eltért a szokásos piaci ártól és ennek alkalmazásával adózó adóalapja alacsonyabb lett, mint szokásos piaci ár mellett lett volna, akkor a társasági adó alapjának növelése kötelező, ha adóalapja magasabb lett az alkalmazott ár és a szokásos piaci eltérése miatt, akkor adózónak lehetősége van adóalap csökkentő korrekcióra. Ezekben az utóbbi esetekben a szokásos piaci ár és az alkalmazott ár közötti különbség nagyságát kell a transzferár nyilvántartásban a alátámasztani. A transzferár nyilvántartást hatályba helyezni nem kell, külön aláírni sem szükséges. A transzferár nyilvántartás a könyvelés alapdokumentuma, ennek alapján készülhet el az adóévi társasági adóbevallás a tárgyévet követően, a beszámoló készítés folyamataként. A transzferár nyilvántartás a társasági adóbevallás szokásos piaci árra vonatkozó sora kitöltéséhez ad eligazítást, szükséges-e adóalap korrekció, avagy sem, illetőleg ha szükséges mekkora a korrekció és milyen az iránya.

A könyvelő felelőssége akkor állapítható meg a transzferár nyilvántartás elkészítése vonatkozásában, ha a könyvelői szerződésben Felek megállapodása szerint a nyilvántartás elkészítése a könyvelőre hárul. Konkrét kikötés nélkül e speciális ismereteket igénylő feladat nem tartozik a könyvelési szerződésben foglalt jellemző könyvelői feladatok közé. Ugyanakkor a vezetés figyelmének felhívása arra, hogy a társasági adóbevallás szokásos piaci árra vonatkozó sorát információ hiányában felelősséggel kitölteni nem tudja, kötelező!

A könyvvizsgáló felelőssége a lényeges hibák feltárása a társaság könyveinek auditja során. Egy transzferár miatti elmaradt adóalap korrekció lényeges hibát tud okozni a társaságnál, ha kapcsolt vállalkozással bír a társaság. A könyvvizsgáló felelőssége, hogy a gazdasági társaság dokumentációit átvizsgálja, szükség esetén további információkat kérjen és annak alapján véleményt alkosson. A transzferár nyilvántartás könyvvizsgáló általi elkészítése az általa könyvvizsgált társaság részére összeférhetetlen. Egy megfelelően elkészített transzferár nyilvántartás a könyvvizsgáló véleményalkotását nagyban segítheti, a kockázatokat csökkentheti.