Kitől nem követelheti az adóhatóság a transzferár nyilvántartást?

Szerző: | jún 5, 2018 | Transzferár nyilvántartás | 0 hozzászólás

Gazdasági társaságok közül csak jól körülhatárolt feltételeknek megfelelő társaság nem kötelezett nyilvántartás készítésére.

Minden gazdasági társaságnak a hatályos jogszabályoknak megfelelő transzferár nyilvántartást kell készítenie a kapcsolt vállalkozásaikkal adóévben bonyolított ügyleteikről, amelyben a szokásos piaci árat, vagy a szokásos piaci ár meghatározásához alkalmazott módszert, illetőleg az előzőeket alátámasztó tényeket és körülményeket kell részleteznie.

A transzferár nyilvántartási kötelezettség alól mentesül a gazdasági társaság, ha közhasznú-nonprofit. Ha csak nonprofit a társaság, akkor a mentesség nem vonatkozik rá. Fontos arra is figyelemmel lenni, hogy a kapcsolt félnél nyilvántartásba kell venni a közhasznú-nonprofit társasággal teljesült szerződést, ott nem érvényesül a mentesség.

Mentesül az állami döntő befolyású társaság is. E két esetben akkor áll fenn a mentesülés, ha teljes adóévben fennállt e feltétel. Ha év közben szerezte meg, vagy szűnt meg e fenti két jogállás, akkor a nyilvántartási kötelezettség beáll, az ügyletértéket időarányosan kell meghatározni, a nyilvántartást el kell készíteni.

Ha a gazdasági társaság kisvállalkozásnak minősül, akkor szintén nem kötelezett nyilvántartás készítésére. Hogy mely társaság minősül kisvállalkozásnak az a KKV törvény mondja ki. (2004. évi XXXIV. törvény – a kis- és középvállalkozásokról)

E törvény adóév utolsó napján írja elő a feltételeknek való megfelelést, azaz akár az 50 főt meghaladja az alkalmazotti létszám, akár a 10 millió eurot a mérlegfőösszeg, vagy a nettó árbevétel, akkor már nem minősülhet kisvállalkozásnak a társaság, csakhogy e mutatószámokat csoportszinten kell nézni, a létszámadatok is összeadódnak és az értékadatok is összeadódnak.

Ha tehát a gazdasági társaság nem éri el csoportszinten, összevontan egyik mutatót sem, akkor nem kötelezett nyilvántartás készítésére. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a szokásos piaci árnak való megfelelést, a társasági adóbevallásban az adóalap korrekciót, vagy annak hiányát az adóhoz való elévülésig, azaz 5+1 évig szintén kell tudni bizonyítani, alátámasztani, mint a nyilvántartásra kötelezetteknek egy esetleges vizsgálat során, csak nem kötelező a szigorú forma, a szöveges elemzés, nem szükséges betartani a nyilvántartással szembeni szigorú előírásokat. Kötöttségek nélkül, de a törvényben előírt módszerek egyikével kell bizonyítania adózónak a szokásos piaci árat és az annak való megfelelést.