750 millió euro, 10 millió euro, 50 millió forint, mire kell figyelnie cégcsoportoknak, kapcsolt vállalkozásoknak!

Szerző: | ápr 28, 2020 | Transzferár nyilvántartás | 0 hozzászólás

Sokféle határérték, sokféle mutató? Melyikre melyik kapcsolt vállalkozással bíró társaságnak kell figyelnie?

750 millió euros mutató nagyon fontos a vállalkozás életében, ha a cégcsoport együttes bevétele éri el ezt az értéket és a cégcsoport legalább egy tagja, annak telephelye nem magyar adóügyi illetőségű. Ez esetben multinacionális vállalkozásnak minősül a társaság és vonatkoznak rá a CbCR szabályok[1]. A CbCR alá tartozó cégcsoportok a nemzetközi jogszabályok értelmében a nemzetközi automatikus adatcsere egyezmények hatókörébe kerültek. A cégcsoport végső anyavállalata – jellemzően, amelyben már nincs többségi gazdasági társasági befolyás – összegyűjti adóévenként az egyes cégcsoporttag vállalkozásoktól a nemzetközi szinten, jogszabályokban meghatározott, egységes adattartalmú riportokat, majd azokat összesítés után saját adóhatóságához egységes szerkezetben benyújtja. Igy minden cégcsoport esetében a végső anyavállalat (esetleg egy általa e feladatra kijelölt másik cégcsoporttag) adóhivatala kapja meg valamennyi országban működő, valamennyi cégcsoporttag által szolgáltatott adathalmazt. Ezen adatok automatikusan, rendszeres időközönként továbbításra kerülnek minden érintett, más országbéli, nemzeti adóhatósághoz. Igy minden egyes cégcsoporttag vállalkozás ellenőrzése során az adott nemzeti adóhatóság a teljes cégláncolatra, főbb paramétereire rálát. Figyelemmel tudja követni az értékesítési folyamatokat relációnként, az egyes vállalkozási hozamokat, az egyes vállalkozások által, az érintett országok részére fizetendő társasági adók összegeit. Igy nemzetközi összefogással harcolnak az adóhatóságok a nemzetközi adóelkerülés ellen.

Fontos tudni, hogy a magyar cégcsoporttagoknak, ahol cégcsoportszinten a 750 millió bevételt meghaladják, minden év december 31.ig kötelező bejelentést tenni a magyar NAV-nak arról, hogy a cégcsoport mely tagja teljesíti a CBCR kötelezettséget, azaz mely ország adóhatósága kapja meg a teljes vertikum főbb paramétereit, honnan várhatja a magyar adóhatóság az adatok automatikus továbbítása során az érkező információkat. Fontos azt is tudni, hogy a magyar vállalkozást 20 milliós büntetéssel sújthatják ennek elmulasztásáért.

A 10 millió euros határértékkel nem összekeverendő a 750 millió euros határérték. 10 millió euro mérlegfőösszeg, vagy árbevétel elérése esetén kötelező a transzferár nyilvántartás késztése, nem mentesülhet alóla a vállalkozás kisvállalkozói minősítés címén.

50 millió forint pedig az ügyletenkénti mentesítés határértéke. Ha adott ügylet összevontan, szokásos piaci áron nem éri el az 50 millió forintot, akkor adott ügyletet nem kötelező felvenni a transzferár nyilvántartásba.

Bírságmentes szép napot kívánva!

 Berényi Mariann, transzferauditor                        A felhő alapú transzferár szolgáltató  

                              altamix@altamix.hu

blogkep

 

[1] Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2017. évi XL. törvény