750 millió euro, 10 millió euro, 50 millió forint, mire kell figyelnie cégcsoportoknak, kapcsolt vállalkozásoknak!

Sokféle határérték, sokféle mutató? Melyikre melyik kapcsolt vállalkozással bíró társaságnak kell figyelnie?

750 millió euros mutató nagyon fontos a vállalkozás életében, ha a cégcsoport együttes bevétele éri el ezt az értéket és a cégcsoport legalább egy tagja, annak telephelye nem magyar adóügyi illetőségű. Ez esetben multinacionális vállalkozásnak minősül a társaság és vonatkoznak rá a CbCR szabályok[1]. A CbCR alá tartozó cégcsoportok a nemzetközi jogszabályok értelmében a nemzetközi automatikus adatcsere egyezmények hatókörébe kerültek. A cégcsoport végső anyavállalata – jellemzően, amelyben már nincs többségi gazdasági társasági befolyás – összegyűjti adóévenként az egyes cégcsoporttag vállalkozásoktól a nemzetközi szinten, jogszabályokban meghatározott, egységes adattartalmú riportokat, majd azokat összesítés után saját adóhatóságához egységes szerkezetben benyújtja. Igy minden cégcsoport esetében a végső anyavállalat (esetleg egy általa e feladatra kijelölt másik cégcsoporttag) adóhivatala kapja meg valamennyi országban működő, valamennyi cégcsoporttag által szolgáltatott adathalmazt. Ezen adatok automatikusan, rendszeres időközönként továbbításra kerülnek minden érintett, más országbéli, nemzeti adóhatósághoz. Igy minden egyes cégcsoporttag vállalkozás ellenőrzése során az adott nemzeti adóhatóság a teljes cégláncolatra, főbb paramétereire rálát. Figyelemmel tudja követni az értékesítési folyamatokat relációnként, az egyes vállalkozási hozamokat, az egyes vállalkozások által, az érintett országok részére fizetendő társasági adók összegeit. Igy nemzetközi összefogással harcolnak az adóhatóságok a nemzetközi adóelkerülés ellen.

Fontos tudni, hogy a magyar cégcsoporttagoknak, ahol cégcsoportszinten a 750 millió bevételt meghaladják, minden év december 31.ig kötelező bejelentést tenni a magyar NAV-nak arról, hogy a cégcsoport mely tagja teljesíti a CBCR kötelezettséget, azaz mely ország adóhatósága kapja meg a teljes vertikum főbb paramétereit, honnan várhatja a magyar adóhatóság az adatok automatikus továbbítása során az érkező információkat. Fontos azt is tudni, hogy a magyar vállalkozást 20 milliós büntetéssel sújthatják ennek elmulasztásáért.

A 10 millió euros határértékkel nem összekeverendő a 750 millió euros határérték. 10 millió euro mérlegfőösszeg, vagy árbevétel elérése esetén kötelező a transzferár nyilvántartás késztése, nem mentesülhet alóla a vállalkozás kisvállalkozói minősítés címén.

50 millió forint pedig az ügyletenkénti mentesítés határértéke. Ha adott ügylet összevontan, szokásos piaci áron nem éri el az 50 millió forintot, akkor adott ügyletet nem kötelező felvenni a transzferár nyilvántartásba.

Bírságmentes szép napot kívánva!

 Berényi Mariann, transzferauditor                        A felhő alapú transzferár szolgáltató  

                              Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

blogkep

 

[1] Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2017. évi XL. törvény

50 fő együttes létszámot meghaladó cégcsoportok, kapcsolt vállalkozások figyelem!

Közeleg a 2019 éves TAO bevallás beadásának napja? Ugye már elkészült a transzferár nyilvántartása a cégcsoport valamennyi tagjának? Vállalkozása olyan cégcsoportban működik, ahol a cégcsoportbéli vállalkozásoknál együttesen meghaladja a létszám az 50 főt?

Minden olyan vállalkozásnak, amely nem esik mentesülés alá, kötelező a kapcsolt vállalkozásaival bonyolított ügyleteiről transzferár nyilvántartást készítenie. Ha nem készíti ezt el, akkor azt kockáztatja, hogy esetleg egy adóvizsgálat során nem csak azért kaphat büntetést, mert nem a szokásos piaci árnak megfelelően értékesítette áruját, vagy vett igénybe  szolgáltatást, vagy éppen vásárolt kapcsolt vállalkozásától, vagy nyújtott neki szolgáltatást, vagy hogy nincs megfelelő összehasonlító információja erről,  hanem magában a transzferár nyilvántartás hiánya lesz egy nem kis bírság kiváltó oka. A bírság a 2 milliós limitről évente, ügyletenként vizsgálva könnyen felcsúszhat 20-50 millió forintos összegre.

Kinek nem kötelező transzferár nyilvántartást készítenie? Például a közhasznú nonprofit társaságoknak, az állami többségi befolyással bíró társaságoknak. De mentesülnek ügylet szinten például a továbbszámlázott és az együttesen, szokásos piaci áron számolt 50 millió forint alatti ügyletek. De a legbiztosabb mentesülése azoknak van, akik kisvállalkozásnak minősülnek.

Nem kell transzferár nyilvántartást készíteni, ha a cégcsoport összes tagjának vonatkozó mutatóit figyelembevéve[1] együtt sem érik el a 10 m euro árbevétel, vagy mérlegfőösszeg értéket, illetőleg az összes tagvállalkozás alkalmazotti létszámát összeadva sem érik el az 50 főt!

 

[1] A mentesülés ezen esetének részletes szabályait a KKV tv határozza meg

Határidő transzferár ügyben vírushelyzetben cégcsoportoknak, kapcsolt vállalkozásoknak!

 Van, ami változott a vírushelyzet kapcsán, van, ami nem. Továbbra is a TAO bevallás nem beadandó mellékleteként kell elkészíteni a transzferár nyilvántartást minden arra kötelezett cégcsoporttag vállalkozásnak. Továbbra is a nyilvántartásban elvégzett mélyreható és részletes, kötelező tartalmi felépítésű elemző anyag alapján kell és lehet eldönteni, hogy kell-e adóalapot növelni a TAO bevallás adóalap növelő, csökkentő tételeinél a szokásos piaci ártól való eltérés miatt. Sőt, az sem változott, hogy ha a társaságnak nincs kitöltve a TAO bevallás ominózus két sora, akkor az ügyvezetés, a menedzsment felelősséggel állítja - a nyilvántartásra nem kötelezett társaságok esetén is, sőt az 50 millió forintot el nem érő ügyletek esetén is – hogy ellenőrzésre került, a szerződésben alkalmazott árak megfelelnek a szokásos piaci árnak, tehát nem kell adóalapot növelni, illetőleg nincs lehetőség adóalapot csökkenteni.

Változott azonban a TAO bevallás beadásának határideje a jól ismert május 31-ről szeptember 30-ra. Azonban a legtöbb vállalkozás, ha teheti, jó hírneve, márkaépítése, piaci pozíciói, hitelképessége, pályázati képessége miatt beadja a korábbi határidőig.

Mi az elkészítési határidő a transzferár nyilvántartás esetében? Legkésőbb a TAO bevallás beadásának határnapja, de ha a társaság hamarabb adta be a TAO bevallást, akkor a beadás napja.

Bírságmentes szép napot kívánva!

Berényi Mariann, transzferauditor, a prémium transzferár szolgáltató, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

blogkep

Elévülési időig kell rendelkezni transzferár nyilvántartással cégcsoportoknak, kapcsolt vállalkozásoknak!

A kapcsolt vállalkozásokkal bíró, transzferár nyilvántartás készítésére kötelezett társaságok adóellenőrzése során mely évek transzferár nyilvántartásait kérheti el az adóhatóság? Melyik a legfrissebb év, amelyet elkérhet?

Transzferár nyilvántartással az arra kötelezett – nyilvántartás készítése alól nem mentesülő, például nem kisvállalkozás, kapcsolt vállalkozásaival szerződéses kapcsolatban álló, értékesítés, vagy szolgáltatás terén adóévben teljesítést nyújtó  - társaságoknak több évre visszamenőleg rendelkezniük kell. Egy adóellenőrzés során a „fiókból kell előhúzni” a korábban, határidőre elkészített transzferár nyilvántartásait és átadni azt ellenőrzésre.  

Fontos szabály, hogy ameddig a TAO -t vizsgálhatja  az adóhatóság, addig a transzferár nyilvántartás meglétét, annak adott évi szabályoknak való megfelelőségét is vizsgálhatják. Ez pedig a társasági adó ellenőrzéséhez való elévülési idő. Jelen állás szerint - december 31-ig - a 2014. év transzferár nyilvántartása, amellyel rendelkeznie kell a kapcsolt vállalkozással bíró, arra kötelezett társaságnak.  A legfrissebben ellenőrizhető év jelen állás szerint a 2018-as adóév, vagy a 2019-es adóév?  Sok vállalkozásnál még csak a 2018-as adóévi dokumentáció kerülhet revízió alá, de abban a pillanatban, hogy a 2019-es adóévről szóló TAO bevallás beérkezik az adóhatósághoz, már azonnal ellenőrizhetővé válik a 2019-es adóév kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos összes eseménye.      

A  transzferár nyilvántartások évről évre egymásra épülnek. Az ügyleteket szerződéskötés utáni első teljesítéskor kell a nyilvántartásba felvenni. Fontos, hogy a kapcsolt vállalkozást a szerződéskötést követő 15 napon belül, függetlenül, hogy történt-e teljesítés, be kell jelenteni a NAV-hoz. A nyilvántartásban évről évre felül kell vizsgálni az adott ügylet tekintetében releváns szokásos piaci árat és az alkalmazott ár ahhoz való viszonyát. Igy kihagyni évet, a korábbit nem elkészíteni nem jó megoldás, nem beszélve arról, hogy adóellenőrzés során egy -egy érzékeny téma kapcsán gyakori, hogy a korábbi év nyilvántartását is bekérik. Ráadásul utólag elkészíteni nem is lehetséges, mert az internetes adatbáziskutatás, összehasonlító adatok feltárása, az információforrás időponttal történő előírásnak megfelelő megjelölése jelzi az adóhatóság felé, ha utólag, nem határidőben, nem az adott TAO bevallás beadásáig készült a transzferár nyilvántartás. Ez okot adhat komoly bírság kirovására, hiszen írásban alátámasztott, hogy határidőre nem készült el az anyag, láthatóvá válik, hogy határidőn túli internetes dokumentumok képezik a nyilvántartás elemzési részét, a szokásos piaci ár megállapításának adott évi aktualitása sérül.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bírságmentes szép napot kívánva!

 

 Berényi Mariann, transzferauditor                        A felhő alapú transzferár szolgáltató

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

blogkep                                               

Transzferárazási Könyvelői Kisokos

Transzferárazási Könyvelői Kisokos

 

A transzferárazási szabályok megfelelő alkalmazása a kapcsolt vállalkozások életében nem könnyű feladat. De mit tehet a könyvelő, hogy a könyvelt cégét megmentse a várható bírságoktól? Felelős-e a könyvelő a transzferár szabályok betartatásáért? Fontos kérdések, hogy egy adóellenőrzés ne okozzon veszteséget a cégnek, ügyfélvesztést a könyvelőnek. Közös-e a felelősség?

Azt bátran kimondhatjuk, hogy mindenért az ügyvezető a felelős. De mi a könyvelő felelőssége a megelőzésben?

Üzenetküldés

Invalid Input

Facebook

Kapcsolat

Nyilvántartásba vételi szám - 01-09-962237
Nyitvatartás: H-P: 8:00-16:00-ig
Cím: Budapest, 1137 Szent István körút 28.
Telefonszám: +36-20-779-7944
E-mail: altamix@altamix.hu